Browse By

Eerste Kamer commissie vergadert op 27 september over wetsvoorstel Schippers

Op 27 september staat er een vergadering gepland van de kamercommissie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het wetsvoorstel van minister Edith Schippers dat vorige week -dinsdag 13 september 2016-  werd aangenomen door de Tweede Kamer. Tijdens deze vergadering bespreekt men inhoudelijk het wetsvoorstel en alle amendementen en stelt men een datum vast waarop de Eerste Kamer in een de plenaire vergadering zal stemmen over de wet Schippers. Pas als de Eerste Kamer de wet ook aanneemt, zal hij van kracht worden.

Lobbygroepen kunnen dus het best deze kamercommissie benaderen voor 27 september. In de bijlage vindt u binnenkort een voorbeeldbrief die ”stakeholders” kunnen gebruiken: instanties die zelf moeten werken met de wet en in een onmogelijke positie komen te verkeren: Ze mogen van de ene wet de vertrouwelijke gegevens niet delen met een derde partij, maar moeten dat van deze wet wel doen. Ook zijn ze zelf direct verantwoordelijk voor datalekken, terwijl ze niet in staat gesteld worden die lekken bij derden te voorkomen.

Het is de taak van de Eerste Kamer om te controleren of de wet niet in tegenstelling is met andere bestaande wetgeving. Dit is het geval: Het is in strijd met de geheimhoudingsplicht van artsen en andere hulpverleners. Verder is het in strijd met de Nederlandse meldplicht datalekken en de Europese Dataprotectie Verordening,

Addhoc lanceerde een petitie tegen dit wetsvoorstel, omdat zorgverzekeraars toegang krijgen tot het medische dossier. De petitie is ondertekend door meer dan 120 mensen. Super bedankt!!!!

Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, op 8 september (zie tweedekamer.nl de opname van livestream) bleek dat het wetsvoorstel nog erger was dan gedacht. In een glansrol van kamerlid Leijten (SP) en vijf andere insprekers, bleek na lang doorvragen, dat de geheimhoudingsplicht alleen juridisch ondervangen werd doordat de fraudeonderzoeker van de zorgverzekeraar zelf arts moest zijn, en zelf een geheimhoudingsplicht heeft. Maar, zo moest minister Schippers bekennen na herhaaldelijk doorvragen van Leijten, er was in de realiteit een ”afgeleide geheimhoudingsplicht”: er was ergens in het gebouw een arts aanwezig, maar het werk werd in werkelijkheid gedaan door uitvoerend personeel dat wel meer dan twintig man kon zijn. Dit konden ook uitzendkrachten zijn. Ook de ”chinese muur” bleek een wassen neus. De fraudecontroleur, zou in theorie niet op andere afdelingen van de zorgverzekeraar werkzaam zijn en de vertrouwelijke gegevens niet doorsluizen naar andere -meer commerciele- afdelingen van zijn werkgever. In werkelijkheid was die scheiding er ook niet echt.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam