Adhd: Hoe haal je het uit je hoofd?
Boekrecentie van Wildervancks invloedrijke boek. NLP voor adhd-ers.

adhduitjehoofd

Ruis in je gedachten

RUIS IN JE HOOFD
Print 18,95 via Bol
Als E-book maar 2,99
Cathelijne Wildervanck schreef in 2009 al het boek “ADHD Hoe haal je het uit je hoofd?” De kringen rond de steen in de vijver die zij gooide, breiden zich nog steeds uit. Het is een boek dat mensen elkaar aanraden en zo langzaam maar gestaag haar invloed laat gelden in de hulpverlening aan vastgedraaide adhd-ers. Daarnaast is het vooral een boek voor adhd-ers zelf. Deze methode maakt gebruik van een gangbare methode in de psychologie (NLP Neurolinguistisch Programmeren) maar haar toepassing op adhd en de praktische voorbeelden hierbij maakt dit werkboek speciaal. Het is een doordenker die alle simplificaties over adhd naast zich neerlegt maar drie belangrijke stappen verder zet:

  1. OMGEVING. Gevolgschade: de negatieve feedback die je kreeg gedurende kindertijd (stilzitten en mond dicht, jij ook altijd etc) zijn funest voor het zelfvertrouwen van de adhd-er, en nu juist dat zelfvertrouwen heb je nodig als je moet zeilen tegen de wind in. Sommige gesprekken in het hoofd van adhd-ers en add-ers, zijn gevolgschade en niet de adhd zelf. De constante gedachte dat je het niet goed doet, zorgt voor een extra gedachtenstroom die de adhd erger maakt. Vele hulpverleners waarmee burnout adhd-ers nu te maken krijgen, verergeren nu juist -onbedoeld- deze gevolgschade. Of je het wel goed genoeg doet, wat anderen ervan vinden, je steeds aanpassen aan wat anderen vinden hoe je moet zijn, je schuldig voelen, onderwaardering van talenten als creativiteit: al deze zaken halen de adhd-er nog meer onderuit. Rigide hulpverleners kunnen iemand die met veel moeite slechts vijf minuten te laat komt genadeloos onderuithalen terwijl talenten als dwarsverbanden zien, oplossingsgericht denken, originaliteit en passie niet gezien worden. De afwijzing van iemands eigenheid maakt ziek, niet beter.
  2. JEZELF. Wat brengt de adhd jou? Het probleem (bijvoorbeeld chaotisch huishouden, of ongefilterdheid) diende wellicht een doel in het verleden die nu juist contraproductief is geworden. In alle eerlijkheid ook zien dat chaos en de ”keep all options open” stand ook betekent dat je niet hoeft te kiezen, dat teveel richten op anderen betekent dat je niet jezelf hoeft te voelen. Of te grote introversie en dromerigheid betekent dat je je niet hoeft te verhouden tot anderen etc. De NLP therapie spaart de adhd-er niet. Adhd wordt door Wildervank gezien als iets dat je doet, en niet iets wat je bent.
  3. NIVEAU HOGER. Wildervanck maakt gehakt van gratuite tips als ”lijstjes maken”, “positief denken”, ”orde rust en reinheid” etc. Je moet een tandje erbij zetten: een stap dieper nadenken: wat is in je leven belangrijk? Je kunt een probleem niet oplossen met eenzelfde manier van denken (Einstein), je ruimt je bureau niet op met nog meer stapels en mappen, maar met de vraag: wat wil ik bereiken als ik een opgeruimd bureau heb, wat betekent dat voor mij? Geloof je werkelijk dat je het in je hebt om die controle te hebben of zit daar nog ergens een blokkerend geloof? Zijn ambtenaren dom en vind je dat geld stinkt? Onderhuidse overtuigen kunnen je concentratie saboteren wanneer je niet congruent bent en je het tegenovergestelde doet van wat je onbewust gelooft. Ben je bang om iets te missen als je de tv uitzet? Of ben je bang voor de stilte? Per persoon is het antwoord anders.

Wildervanck is directeur van het adhd-centrum Nederland. Ze kreeg bijna zelf als kind het etiket”pdd-nos” opgeplakt. Hoewel zelf geen adhd-er heeft zij ervaring met versimpelde psychologisering en etikettering door ondeskundigen. In haar optiek kun je de adhd wel uit je hoofd krijgen: Een kleine genetische aanleg kan door de omgeving worden uitvergroot en verguisd vooral onder de huidige tijdsgeest van steeds vroeger labelen van kinderen al op de kleuterschool en de negatieve houding van iets dat feitelijk een talent is.

Eigenlijk zou de titel van het boek ook kunnen zijn: Hoe krijg je je adhd weer zuiver? In plaats van Hoe krijg je het uit je hoofd?