Browse By

Edward Hallowel. Driven to Distraction

Edward M. Hallowell is een psychiater die zelf adhd heeft (en dyslexie). Hij schrijft vele boeken sinds zijn doorbraak ‘Driven to Distraction’ uit 1994. Het boek wordt zelfs wel eens de ”bijbel van adhd” genoemd: er zijn er meer dan een miljoen van verkocht.  Hij

ADHD-ers hebben vaak ijzertekort

Maar liefst 84% van Amerikaanse adhd kinderen heeft bloedarmoede. Dit blijkt uit het onderzoek van Konofal 2004 De kinderen zonder adhd hadden  18% te weinig ijzer in hun bloed. (minder dan 30 ng/mL). Als het ijzertekort van de adhd kinderen wordt aangevuld verbetert hun concentratie. Lees

No Thumbnail

Lek EPD: Vernietigingsverzoek enige mogelijkheid op korte termijn

Het is niet mogelijk op korte termijn om het EPD (electronisch patientendossier) lek te dichten (Vertrouwelijke gegevens onveilig doordat honderden mensen in het EPD kunnen, zie eerder artikel op deze site lek bij Altrecht). Uit het overleg tussen de geneesheer directeur Altrecht, Clientenbond Utrecht en

No Thumbnail

Hoger IQ door werkgeheugen training

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat als men het werkgeheugen traint, men soms ook hoger scoort op IQ testen. Het bedrijf Cogmed, dat computer brein-trainingen ontwikkeld heeft op haar site een overzicht van onderzoeken wereldwijd. Onderzoeksgroepen zijn soms kleine en de resultaten niet altijd eenduidig. Toch

No Thumbnail

Medicatie uitgewerkt na 2 jaar?

Over de verrassende, maar weinig bekende follow-up van het MTA-onderzoek. Lees het artikel van E.H. Nieweg in het Tijdschrift voor Psychiatrie via link hieronder. Het paradigma van adhd als ”diabetes van de psychiatrie”’ is achterhaald. Werd adhd gezien als het missen van een stofje dat

No Thumbnail

Pelsser onderzoek over voeding en adhd

Het is natuurlijk te prijzen dat wetenschappers eindelijk onderzoek doen naar de relatie voeding en adhd. Een mogelijk verband dat adhd-ers en met name add-ers zelf al tig jaar met elkaar bespreken op fora. Het onderzoek van Lidy Pelsser sloeg in als een bom: er

No Thumbnail

Veel misdiagnoses bij ADHD

Frank de Mink van Mooi Begaafd stelt in een interview (P.Keeman) dat er veel vooroordelen en misverstanden bestaan omtrent adhd en dat vaker gedacht moet worden aan hoogbegaafdheid als mogelijkheid. Omdat hoogbegaafdheid geen stoornis is, wordt hierover niets verteld bij pedagogie-, psychologie- of psychiatrie opleidingen.