Browse By

Buiten-proportionele straf voor Yuri Van Gelder

COLUMN

Het is onmogelijk dat Yuri van Gelder is geschorst ”omdat hij zich buiten het Olympisch dorp had begeven en omdat hij alcohol heeft gedronken”.

  • Sporters zijn helemaal niet verplicht in het Olympische dorp te verblijven, ze hoeven alleen hun adres door te geven aan dopingcontroleurs, en verder mogen ze gaan en staan waar ze maar willen.
  • Voor een interview aan NOS sport mocht Yuri wel het dorp uit. Aansluitend aan dat interview zou hij de stad in zijn gegaan. Hij heeft een Braziliaanse vriendin, hij kent het land goed. Dat de Nederlandse sporters wel degelijk buiten het Olympische dorp zich langdurig mogen begeven blijkt uit het bestaan van een speciale ”awareness app met een soort tracker. In art. 6 van de officiele overeenkomst staat dat de sporters deze app “zoveel als wenselijk dienen te gebruiken, doch in ieder geval als hij/zij buiten het olympisch dorp is”. Zie ook artikel NRC
  • Advocaat Marc Schroeder vraagt zich in het NRC af of de sportbonden wel zomaar mogen afwijken van de officiele regels in de overeenkomst. Alcoholgebruik en verblijf buiten het Olympisch dorp is niet verboden. Punt. Men kan niet halverwege het verblijf nieuwe regels eenzijdig invoeren.

Als Nederland sporters schorst om dit soort redenen, zou de helft van alle voetballers geschorst moeten worden. Johan Cruyff maakte zijn eigen regels. Conformisme is geen eigenschap van de top. Geen enkel ander land zou Yuri om die redenen hebben geschorst. Een kleine reprimande en dan weer volle steun aan onze helden die vier jaar elke dag van hun leven hiernaar toe leven. En alles geven, voor de sport. Voor Nederland.

Zie sport als een vorm van kunst: en vooral wat Yuri doet aan de ringen: een totale controle van die spieren. Niemand kan wat hij doet: zo lang horizontaal hangen met armen wijd: dat vergt enorme discipline en controle van de kleinste core-spieren diep binnenin. Zelfs spieren die normaal gesproken aangestuurd worden door het onwillekeurige zenuwstelsel heeft hij zijn wil opgelegd: Hij heeft meer discipline in zijn pink dan die officials die hem naar huis hebben gestuurd ooit zouden kunnen hebben, met hun naargeestige regeltjes en onbarmhartigheid. Hart voor de sport en respect voor de kunst hebben ze niet getoond met deze onbegrijpelijke beslissing.

Raphael Nadal verblijft gewoon bij vrienden. Zoveel sporters verblijven niet in het Olympische dorp. Er bestaat helemaal geen wet dat dit verplicht is. Als ”TeamNl” dit ”afgesproken” heeft, was het dan überhaupt mogelijk voor een sporter om nee te zeggen? Kon Jury nee zeggen: nee ik heb die lucht nodig, ik wordt claustrofobisch van dat dorp, ik heb telkens als ik een bovenmenselijke concentratie en discipline heb opgebracht eventjes lucht nodig. Even niet in dat dorp. Had hij dat kunnen zeggen?

Nog een volle week had Yuri te gaan voordat hij de finale ringen zou turnen. Zou een week lange gijzeling in dat betonnen blok goed zijn geweest voor hem?

Ik was geschokt toen ik las dat hij naar huis was gestuurd. Ik kan me zo voorstellen dat je na het halen van de finale eventjes lucht moet happen. Dat is alleen maar gezond: stoom afblazen, zodat de druk op de ketel niet te hoog wordt. Dat zullen zijn vroegere verslavingstherapeuten hem ongetwijfeld hebben geadviseerd. Wat denk je dat brandweermannen, mensen die op de eerste hulp werken, een chirurg na een open hart operatie, standup comedians of schakers doen na een wedstrijd? Maar de ambtenarij en de regelhandhavers van de KNGU en TeamNL zullen dat gevoel van adrenaline en hyperfocus niet kennen: daarom presteren ze zelf ook niet op dat niveau, omdat ze die concentratie en discipline niet kunnen opbrengen. Ze kunnen zich niet zo ver opladen, en hoeven zich dus ook niet te ontladen. Ze hebben zich nog nooit ergens helemaal ingestort, met je totale brein. Dat tijd niet meer bestaat, in een flow. Dat gevoel kennen ze niet. Als alles of niets een ”stoornis” is, waarom winnen toch altijd die mensen alle medialles? Als ambtenarij de standaard is, de staat van zijn die het enige goede is, waarom presteren ze zelf dan nooit iets? Waarom schrijven ze alleen maar op wat anderen doen, maar doen ze zelf niets? Omdat ze niet in de flow komen, en omdat zonder flow je niet je hele brein kunt gebruiken. En een flow moet je ontladen.

Het is onbestaanbaar dat dit de enige reden is dat een Nederlandse topsporter met medaille kansen die zijn leven geeft voor de sport, op deze manier wordt afgeserveerd. Zonder enig respect. En die media die het maar klakkeloos geloven ”Hij heeft zijn verleden hè” ”Regels zijn regels”. Elke journalist weet dat dit niet waar is: het was de regel niet, ze mogen het dorp uit. En als ze alcohol drinken dan is dat heel jammer maar schorsen om die reden doe je niet. De met bier overgoten massa in het Holland Heineken Huis of de kijker thuis op de bank met een biertje: we kunnen ons kapot schamen dat in onze naam zo’n topsporter wordt weggestuurd, om…… een slokje bier. Hij hoefde pas ruim een week later weer te presteren in de finale.

We kunnen een protestactie ontketenen: Yuri moet terug: als alle sporters en alle fans nu een petitie ondertekenen; stop de onbarmhartigheid: vlieg Yuri terug nu!

Er moet een andere reden zijn: Op internet (Geen Stijl) speculeren mensen dat de sportbond KNGU hem met deze schorsing feitelijk uit de wind houdt, omdat hij wel coke zou hebben gebruikt. Dat zou dan bij een dopingcontrole duidelijk worden en is bovendien strafbaar.

Yuri: als het niet waar is: als het werkelijk zo is dat je alleen alcohol hebt gedronken: laat dan nu een test doen die bewijst dat je geen coke hebben gesnoven.

Want dat is werkelijk de enige reden die ik kan bedenken, om zo’n fantastische sporter naar huis te sturen. Als de enige redenen voor de schorsing werkelijk alleen alcohol en snachts wegblijven is geweest, wat een zielige machtswellustelingen hebben dan nu totale controle over ons Nederlandse Olympische team.

Maar in het geval van Yuri kan er van alles achter de reden van zijn vertrek zitten. De reden die de bond geeft is echt te onwaarschijnlijk voor woorden. In 2010 biechtee Yuri coke gebruik op, terwijl uit een dopingtest bleek dat dit niet waar was. Hij veisde het coke gebruik om zo onder deelname van het WK uit te komen, omdat hij de druk niet aankon, en omdat hij nog niet klaar voor was wegens werkelijk coke gebruik een jaar eerder.

In het vakblad Psyche en Brein staat een mooi artikel over topsport en autonomie. In dit artikel wordt beschreven hoe te autoritaire leiding over sporters contraproductief werkt. Sporters presteren beter met intrinsieke motivatie. Autoritaire coaching dempt het interne vuur, aldus de onderzoekers. Elke topsporter heeft een bijzondere mix van adrenaline, stress, motivatie en zich opladen en weer ontladen. Dezelfde stringente regels instellen voor een heel team is ongezond: men zou juist de specifieke behoeftes per sporter moeten ondersteunen en fasciliteren: topsporters zijn per definitie niet standaard en het verschil tussen winnen en verliezen zit hem vaak in hoe men omgaat met motivatie, flow en stress.  Het tonen van respect voor eigenheid van de atleet is hierbij cruciaal aldus de onderzoekers. 

Hans Gootjes, technisch directeur van de KNGU, is “enorm teleurgesteld” in het gedrag van Van Gelder zegt hij op de KNGU website:  “Yuri heeft er zo lang over gedaan om hier te komen, maar kan het helaas niet afmaken. Binnen ons team is dit gedrag niet te tolereren. De afspraken in het algemeen en de verwachting t.a.v. sporters die nog in competitie zijn in het bijzonder, zijn glashelder. Vooral als het gaat over het respecteren van onze kernwaarden. Die zijn door Yuri helaas overschreden. Ook met het oog op het handhaven van een optimaal prestatieklimaat hebben we deze maatregel in overleg met TeamNL getroffen.”

Ik ben benieuwd wat die ”kernwaarden” dan zijn van de KNGU: –ontladen is een misdrijf, en afspraken zijn belangrijker dan de persoon–. En over het ”handhaven van een optimaal prestatieklimaat” toont het onderzoek van Psyche en Brein dit kwartaal aan, dat een team van topsporters zich angstiger en minder gemotiveerd voelt of zich minder goed kan opladen. Als er straf staat op eigengereidheid en autonomie dan vervalt de topsportersflow. Het belemmert de manier waarop topsporters adrenaline en stress transformeren naar een staat van hyperfocus. De topsporters van TeamNl  kunnen elk moment weggestuurd worden, hun Olympische droom hangt aan een zijden draadje: Hun leven ligt in handen van enkele rechtlijnige mannen wiens ego belangrijker is dan topsport. Eventjes een moment van ontlading nodig en je ligt eruit. Dat is geen teamspirit waarmee je het optimale haalt uit iemand.

In het teambelang is er respect voor diversiteit. In topsport werkt conformisme niet.

De Olympische gedachte is: Sport verbroedert. Meedoen is belangrijker dan winnen. Waar is het Broederschap als je iemand een biertje niet gunt een week voor hij weer moet presteren? Als je iemands eigenheid niet respecteert? En waarom wordt aan Meedoen onmenselijke eisen gesteld, die niets met sport te maken hebben: claustrofoben worden een week gegijzeld in een betonnen blok. En mensen die zich kunnen opladen tot een bijna bovennatuurlijke concentratie, mogen zich niet eventjes ontladen. Waar is de liefde voor de sport -als kunstvorm: als je het om een kleinigheid zo om zeep helpt. En sinds wanneer is conformisme belangrijker dan uitblinken omdat je uniek bent?


Daar is Nederland goed in: uitsluiten onder het mom van het ”team belang”: dyslecten die geweigerd worden op scholen: in Nederland zitten nog steeds 16.000 kinderen thuis, omdat ze niet in een schoolsysteem zouden passen. Meer dan in welk ander rijk land dan ook. 

 

Nederland heeft een geschiedenis van flink de plank misslaan als het gaat om machtsmisbruik in de organisatie van topsport. Boeken als ”de onvrije oefening” over machtsmisbruik bij de turnbond, en ”Hoe sterk is de eenzame schaatser” over de toenmalige schaatsbond die persoonlijke rancunes botvierden op een autonome schaatser. Ook oud atleten als Nellie Cooman deed eens een boekje open over dat ze verplicht in een slecht bed moest slapen, waar ze rugpijn van kreeg: een manier waarop de leiding haar meer autoriteitsgevoel bij dacht te brengen: Een nacht voor een belangrijke wedstrijd had ze hierdoor nauwelijks geslapen en had veel rugpijn.

Andere landen hebben heel wat zwaardere redenen nodig om een sporter naar huis te sturen: Twee boxers zijn geschorst vanwege aanranding. De Marokkaanse Hassan Saada . En Jonas Junitas uit Namibië .

Men kan ook worden geschorst vanwege een rascistische tweet: Tijdens de vorige spelen in Londen, is een Griekse hink-stap-springster hierom terug gestuurd.

Dus: je word naar huis gestuurd vanwege doping, aanranding, rascisme, of……….   een biertje?

 

Waarom sluit Argentinië haar volksheld Maradonna jubelend in de armen, telkens als hij weer afgekickt is? En waarom is het Calvinistische Nederland zo onsportief dat het zwarte schapen nodig heeft om met het vingertje naar te wijzen?

Media berichten nu dat Yuri ”in de fout” is gegaan. En: ”de tragische misstap van Yuri van Gelder”.
Maar er was geen misstap: alcohol was niet verboden en sporters zijn vrij in en uit het Olympisch dorp te gaan. Het zijn geen slaven die gecommandeerd kunnen worden.

Er zijn twee opties: er zit meer achter dit verhaal: hij heeft iets anders genomen dan alleen alcohol. Of de bond was fout.

Niet alleen Yuri heeft een geschiedenis van ‘in de fout gaan. Ook de turnbond heeft een verleden van misstappen: ze vertelden op een persconferentie in 2010 dat Yuri cocaïne had gebruikt en daarom weer was geschorst: terwijl dat toen niet waar was: hij had zich teruggetrokken. De dopingstest bleek drugsvrij.’

Nu we de waarheid niet weten, moeten we beide opties openhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam