Browse By

Juridische fouten in Yuri’s zaak

Kantonrechter onprofessioneel

geen fair trial: Yuri Vogelvrij

(zie ook NRC)

Tijdens het kort geding van Yuri van Gelder gisteren zijn de basisprincipes van het recht geschonden.

1. Gelijkbeginsel
Voor het recht is iedereen gelijk. Ik denk dat je raar staat te kijken als een rechter of officier van justitie zegt: ja vrouwen zijn nu eenmaal emotioneler en minder rationeel hè, dus het is aannemelijk dat u dit gedaan heeft. Of: tja donkere mensen zijn zo dus…..

Zelfs vergrijpen uit het verleden mogen niet meewegen in een objectief oordeel als het niets met de zaak van doen heeft.

Tijdens deze rechtszaak is wel tig keer genoemd dat Yuri zeven jaar geleden drugs heeft gebruikt. Dit is helemaal not done tijdens een rechtszaak. De rechter had direct de verdediging moeten afkappen en zeggen: daar gaat deze zaak niet om. Het gaat om vier glazen bier en te laat thuis komen. Er was geen sprake van drugs en dus mag juridisch gezien tijdens een rechtszaak een drugszaak van zeven jaar geleden niet gebruikt worden om hiermee een karaktermoord te plegen. Deze opmerking had direct terechtgewezen moeten worden door de rechter of de advocaat van Yuri. In plaats daarvan werd het tig keer herhaald.

Er werd op de persoon gespeeld en niet op de bal.

Het werd haast met zoveel woorden gezegd: dat een ”ex-junkie” niet vertrouwd kon worden.

Pure discriminatie.

7,4 procent van de Nederlanders heeft wel eens harddrugs gebruikt (bron Jellinek).

Jeffrey Wammes, de turner met wie Yuri samen uit was, is zelfs nog verder in Rio uitgegaan naar een volgende club en dronk veel meer. Maar Wammes is niet geschorst. Daar is zelfs geen sprake van geweest. Waarom mocht Yuri ook al weer niet uit?

2.Gelegenheidsargumenten

Reden van Yuri’s ontslag veranderde meermalen tijdens de rechtszaak.

Dat is een andere regel van een rechtszaak: je mag niet met gelegenheidsargumenten komen. Geschorst waarom? Omdat hij te laat was? Er bestonden geen regels over tijd. Omdat hij alcohol dronk? Die regel was er ook niet. Ok ehm, dan was het omdat hij niet verteld had waar hij was! Iedereen wist waar hij was. Telkens wordt er weer een nieuwe reden bedacht over het waarom hij ook al weer geschorst was. Het is juridisch onzuiver en totaal not done tijdens een rechtszaak om tijdens de zitting nog van beschuldiging te veranderen. De rechter had dit niet mogen toelaten. Toen alle redenen op waren, zei men: hij was niet betrouwbaar……… terwijl het juist de turnbond was die onbetrouwbaar bleek en telkens een nieuwe regel verzon, zelfs tijdens de rechtszaak nog. ”Yuri loog”? Dat Yuri loog is gelogen.

(over liegen gesproken: Yuri’s coach zou tegen de Telegraaf gezegd hebben dat hij al tien jaar alles voor hem gedaan had: dit is onmogelijk zo lang is hij helemaal niet zijn coach. Hij sprak alsof hij Yuri geholpen had uit de misère: het tegendeel is waar, in 2009 had Yuri helemaal geen coach en heeft hij alles alleen gedaan, helemaal zonder bond of coach is Yuri gestegen tot grote hoogte. De turnbond heeft veel aan hem te danken. Voordat Yuri’s de wereldtitel won in 2005 stond het Nederlandse mannen turnen internationaal helemaal niet op de kaart. Zonder Yuri hadden al die officials bij de bond nu geen baan.

3. ”Hear Say” : roddels zonder bron.

Interessant is ook dat de coach vond dat Yuri zijn autoriteit niet accepteerde. Want: ”iemand zei dat iemand gezegd had dat Yuri had gezegd ”daar heb ik schijt aan” (de volgende ochtend zou ”een sporter’ hebben gevraagd of het verstandig was om uit te gaan een week voor de finale en dat zou Yuri’s antwoord zijn geweest).

Ook hier had de rechter direct moeten ingrijpen (maar ook Yuri’s advocaat had dat kunnen doen). Want het is echt niet toegestaan in een juridisch pleidooi om ”hear say” te gebruiken zonder bronvermelding. Als je een getuige gebruikt moet je de naam noemen, of anderszins verifieerbaar maken anders mag je het niet gebruiken in een rechtszaal. Nog beter is het je bron mee te nemen naar de rechtszaal zodat de rechter hem zelf kan horen. Onbegrijpelijk dat op ”hear say” tijdens dit Kort Geding serieus ingegaan werd. Aangezien dit nog de enig overgebleven reden was dat zou moeten bewijzen dat Yuri ”onbetrouwbaar was en zich niet conformeerde aan het gezag”. Maar er was geen enkele bron genoemd waaruit dit dan zou blijken: wie zei wanneer wat.

4.Inconsequent

 • Een zin als ”daar heb ik schijt aan” kan door andere sporters gezegd worden zonder gevolgen.
 • Het uitgaan en drinken werd bij andere turners helemaal niet bestraft en zelfs niet bekritiseerd (Jeffrey Wammes).

5. Geen inzicht in context: turncultuur en geschiedenis
De rechter de NOCNSF en vooral de coach spraken neerbuigend over een sporter die ze ”geholpen” hadden en zoveel ”energie in gestoken” al die jaren. De waarheid is andersom: het Nederlands mannen turnen is schatplichtig aan Yuri:

Op de site van FIG (internationale turn federatie: organisatie Olympische Spelen qua turnen) is te lezen, dat het Nederlandse mannenturnen pas na 2005 begon toen Yuri van Gelder wereldkampioen werd:

Voor Yuri ten tonele verscheen bestond er geen mannen turnen op hoog internationaal niveau in Nederland. De FIG noemt van Gelder als persoon verantwoordelijk voor ”turning the tide of mens gymnastics in the Netherlands”. Yuri’s onverzettelijke en baanbrekende pionierswerk op ringen betekende voor Nederland de start van heel nieuwe periode. De turnbond is hem schatplichtig.

Het FIG is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aan- en afmeldingen.

6. Een negende finalist was misschien wel mogelijk

Mocht Yuri de rechtszaak hebben gewonnen, zou het FIG wellicht in overweging hebben genomen om Yuri toe te voegen aan de finalisten. De Fransman die in plaats van Yuri al aan het Finale rijtje was toegevoegd kon uiteraard niet meer teruggezet worden, maar Yuri zou dan als negende Finalist worden toegevoegd aan de Finale maandag. Dit zou niet onmogelijk zijn omdat Ýuri een bijzondere plaats inneemt in de harten van ringspecialisten. De ”signature move” van Van Gelder, de high-low stills is door Yuri uitgevonden en naar hem vernoemd. Deze techniek is ook door anderen overgenomen. Het is een blamage dat Nederland de uitvinder van deze move naar huis heeft gestuurd om … een paar biertjes. We hebben degene die het Nederlandse heren turnen op wereldniveau bracht naar huis gestuurd: en waarom?

Op coulance had Yuri bij het FIG misschien wel kunnen rekenen. Een finale plaats toevoegen als dank aan Yuri’s creatieve bijdrage aan de ringsport. Dan zou Nederland hem wel eerst officieel weer hebben moeten aanmelden en dus de eigen fout hebben moeten toegeven. Maar nee: de bestuurders van het NOC NSF wentelen zich liever in hun eigen gelijk. Het belang van turnen staat allang niet meer op de agenda:

7.Het was een persoonlijke strijd van gelijk hebben.
De ondergeschikte rol van de NOCNSF zou fasciliterend naar de turners toe moeten zijn. Bescherming van het instituut en het sluiten van de rijen van bestuursleden onderling vond men belangrijker dan bescherming van sporters tegen willekeur, discriminatie en intimidatie. Want dat is wat de turners nu al weken te verduren krijgen: het is ze verboden te spreken met de pers, anders liggen zij er ook uit. Anders dan verpesten zij het voor ”het team” (lees: de bestuurders van de turnbond).

8. Platitudes
Het is interessant hoe bestuursleden reageren naar de pers: ”Er zijn in deze zaak alleen verliezers’‘ ”ik vond het ook heel zwaar om hem weg te sturen” “”dit is zo onnodig” en ”ik vind het zelf ook niet leuk” en meer van dat soort platitudes. (Clare van de Wiel Vrij Nederland).

Het is evident dat het NOC NSF een fout heeft gemaakt.
Maar niemand geeft het toe. Ze zijn bang voor hun eigen baan.

9. Getuigen het zwijgen opgelegd.
De sporters mogen niet reageren: ze mogen niet twitteren of met de pers praten over deze zaak: op straffe van wat? Dat ze ook worden weggestuurd? Belangrijke getuigen bij de rechtszaak die niet gehoord worden: de mensen die er al die tijd bij waren: was er werkelijk overlast bij het team door Yuri? Was het werkelijk in het belang van het team dat Yuri weg moest? Waren de regels werkelijk zo afgesproken? Heeft hij werkelijk gezegd dat hij ergens schijt aan had? en zo ja: waar dan precies aan: aan zijn coach, aan de regels, of alleen aan die trainingsochtend?

De andere sporters worden in de rechtszaak steeds genoemd als legitimering van het wegsturen van Yuri. ”De beslissing is genomen in het belang van het team”. ”De andere sporters hadden last van hem” etc. Maar het is juridisch onzuiver om deze personen wel een rol te laten spelen (via horen zeggen NB) bij de verdediging, terwijl ze niet mogen spreken pro Yuri. Een spreekverbod moet consequent zijn en voor beide partijen gelden. Mag Yuri zijn teamgenoten niet aanvoeren dan mag de tegenpartij dat ook niet. En al helemaal niet geparafraseerd zonder enige controle of weerwoord van de betrokkenen.

Tien tegen 1 dat de andere turners ervan walgen dat ze gebruikt worden in een rechtszaak waarbij ze zelfs nog niet over mogen twitteren. Ze hebben deze week onder hoogspanning geleefd. Net als Yuri kunnen ze elk moment zonder reden, om een verkeerd woord of ”te laat thuis” naar huis worden gestuurd. Dat machtsmisbruik moet wel effect hebben op de sporters.

10. Andere bestuursleden NOCNSF laten het afweten.

Ongeacht de rechtszaak kunnen de andere bestuurders de fout herstellen. Ze kunnen Yuri zelfs vandaag nog terug laten vliegen naar Rio. Maar ze duiken weg en denken dat het wel overwaait. Het is wachten tot de volle omvang van de stommiteit ook tot engelstalige media doordringt en de andere turners in de media spreken. Het falende bestuur van de NOCNSF en IOC probeert het eigen onvermogen op een zwart schaap te projecteren: maar dit probleem is niet Yuri’s probleem: Het is een flater van de Nederlandse bestuurderscultuur en falende rechtsspraak. die nog lang zal nagalmen. Nederland zal tot in lengte der dagen dat land zijn dat een topsporter wegstuurt om vier biertjes.

De vader van Epke Zonderland zei wel iets in de pers: hij zit in het bestuur van de NOCNSF maar is vanwege de activiteiten van zijn zoon op non actief maar wel aanwezig in Rio. Ook hij heeft het lef niet het op te nemen voor Yuri. Alle bestuurders hullen zich in plattitudes die een bestuurslid onwaardig zijn ”er zijn alleen maar verliezers, ik had het Yuri zo gegund” etc. Heb nou eens lef en zeg de waarheid: hij had nooit naar huis gestuurd mogen worden. Wees professioneel als bestuurder: neem het op voor de sporter en niet voor je collega bestuursgenoten. Laat niet constant een ander de kastanjes uit het vuur halen, en dan maar zeggen hoe ”lastig” dat soort sporters zijn, met een ”gebruiksaanwijzing”. Dankzij die ”lastige” doorzetter heb jij een baan en je zoon Epke turnt in zijn gebaande paden. Zonderland zei dat hij het Yuri zo ”gunde”. Als hij het Yuri en de sport echt gegund had, was hij in een uitstekende positie geweest om er wat aan te doen. Wat is dan nog het doel van een bestuur. De naam zegt het al: je zit aan het stuur. Als bestuurders net doen alsof de situatie ze overkomt. Terwijl ze die zelf veroorzaken. Dan ben je geen bestuurder, maar zit je op de achterbank.

Het FIG en de wereld weten wel wat mensen als Yuri van Gelder hebben bijgedragen aan de sport. De Van Gelder, de horizontale stills op en neer, de beweging die naar hem genoemd is, wordt maandag waarschijnlijk weer geturnd. Want er was de laatste tijd geen wereldkampioenschap waar zijn techniek niet gebruikt wordt.Van Gelder heeft zijn sporen nagelaten in de ringen.
—Hij is nog niet klaar! Met deze zieke turnbond zal het niet meer lukken. Een Olympics over vier jaar is te ver weg. Maar elk ander land zal hem maar wat graag willen hebben. Belgie of Brazilie of de VS.

Yuri ga wel uit dit maaiveld, en shine nog een keer, niet voor Nederland maar voor de wereld. Je trekt je niets aan van de zwaartekracht in de ringen. Trek je ook niets aan van de zielepoten van het NOCNSF. Want Nederland is te plat en verdient jou niet.

 

11. Diversiteit is kracht
Zwemmer Anthony Ervin, won gisteren goud voor de V.S. Ervin gebruikte ooit niet alleen incidenteel drugs, maar werd zelfs dakloos en deed een zelfmoordpoging. Hij rookte op een gegeven moment twee pakjes per dag. Het is ondenkbaar dat een Amerikaanse bond over Erving zo laagdunkend zou spreken als ze hier doen over onze Yuri. In de V.S. Is Ervin juist een goed voorbeeld voor de jeugd, een superheld. Zijn levensverhaal juist een stimulans en inspiratie voor deze generatie.

Maar in Nederland krijgt Yuri de kans niet eens. Voor hij maar een medaille kon winnen, stuurden ze hem gewoon preventief naar huis. Een medialle dat mag niet gebeuren!

De media die nu alsmaar bericht dat de ”Yuri soap” nu eindelijk voorbij is heeft het mis.
Dit is het begin van het einde: voor de positie van topsporters.
En voor het gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak, en gelijkheid in onze samenleving.

Nederland op zijn smalst heeft even goed laten voelen waar ex-verslaafden hier in Nederland staan: zodra het een beetje moeilijk wordt zullen zij het zwarte schaap zijn.

Hoe goed je ook bent, zelfs als je naar de Olympische finale mag, zelfs als je creatief je sport op de kaart hebt gezet, zelfs al ben je de beste van de wereld: een medisch verleden mag in Nederland blijkbaar ten alle tijde gebruikt worden om iemand te diskwalificeren. Zelfs in de rechtbank.

Dit is het failliet van de rechtstaat als mensen niet meer gelijk berecht worden.

En wij stonden er bij en keken ernaar.

P.s. Helaas kon ik de livestream gister niet live volgen en moet ik het doen met blogs. Ik kon niet precies nagaan wat er letterlijk tijdens de rechtszaak gezegd is. Als iemand de transcriptie heeft stuur svp naar dit blog info@addhoc.nl

 

 

 

Off the record. Een zin triggerde een stroom van emoties bij mij. De zin ”ik vond het ook heel rot”. Toen een lafhartige bestuurder sympatiek wil overkomen in de media, maar zijn bestuursgenoten wil blijven beschermen ten koste van de waarheid, de rechtstaat, de topsport en alles waarvoor ze waarschijnlijk ooit in zo’n bestuur zijn gegaan. Ze vertikken het om gewoon eerlijk op beeld te zeggen: ”we hebben een fout gemaakt” in plaats daarvan platitutes als ”er zijn alleen maar verliezers” ”ik vind het ook niet leuk”.
Waar kende ik die zin nu ook al weer van? O ja!
Als kind kreeg mijn vader eens een driftaanval, hij sleurde me naar de gang en heeft toen wel twintig keer snel achter elkaar heel hard in mijn gezicht geslagen. Ik had nog uren erna hoofdpijn. De dag erna moest hij me met de auto naar muziekles brengen, twintig minuten rijden, ijzige stilte. Uiteindelijk zei hij ”ik vond het ook niet leuk”.
Tja.

3 thoughts on “Juridische fouten in Yuri’s zaak”

 1. benjamin says:

  Zie ook Javier Sotomayor,Cubaans hoogspringer,Olympisch Goud,6x WK goud,wereldrecordhouder indoor en outdoor(nog steeds).
  Gelegenheids coke-snuiver(zelfs gesnapt na panamerikaanse 1999),drinkend feestbeest.
  So what?
  Als hij maar wint,en daarom een held in Cuba en gerespecteerd in de gehele sportwereld.
  Uitstekend stuk,overigens.

 2. benjamin says:

  het gehele kort geding is integraal op YouTube te vinden.
  “live vanuit de rechtbank: Kort geding Yuri van Gelder”

 3. Eddy Westermolen says:

  AMEN!!!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam