Browse By

Teken de petitie! Zorgverzekeraar geen toegang tot medisch dossier!

SchippersAanstaande dinsdag 6 september donderdag 8 september behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat de zorgverzekeraars toegang wil bieden tot patiëntendossiers. Zes politici hebben zich inmiddels aangemeld op de sprekerslijst tijdens de behandeling.
Lees meer over dit onderwerp via Privacy Barometer . / Mijn column

Teken deze petitie door in een reactie onder dit bericht uw steun te betuigen.


Petitie Inzage medische dossiers door zorgverzekeraars? Nee!

Tav Minister Schippers, Fractievoorzitters Tweede Kamer, Vaste Kamer Commissie VWS, Pers.
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag.

 

Aan Hare Excellentie, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mevrouw Drs E.J. Schippers,

Op dinsdag 6 september 2016 zal tijdens de plenaire vergadering in de Tweede Kamer de volgende wetswijziging behandeld worden:

”Wijziging van de wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving”.

Het wetsvoorstel houdt in dat een fraudeonderzoeker van de zorgverzekeraar direct toegang krijgt tot patiëntendossiers. Dit zou zelfs nu al gebeuren, volgens een tijdelijke richtlijn van de minister: sporadisch, zonder toestemming en zonder medeweten van de patiënt. In plaats van maatregelen te treffen tegen deze illegale praktijk, stelt de minister nu voor de zorgverzekeraars bij Wet toegang te bieden, onder het mom van ”fraudeonderzoek”. Wij verzoeken u hiervan af te zien.

Allereerst wordt door dit wetsvoorstel het medisch beroepsgeheim verder uitgehold. Dit beïnvloedt het arts-patiënt contact tot in de kern.

Ten tweede maken we ons grote zorgen over de onafhankelijkheid van de fraudeonderzoeker, de controle en het beheer van de data. Is er een geschillencommissie en kan een datalek tot de bron worden gelokaliseerd? Wat wordt door de verzekeraar precies onder ”fraude” verstaan? Immers: het uitsluiten van chronisch zieken is bij enkele aanvullende verzekeraars nu al praktijk en het verzwijgen ervan zou als fraude kunnen worden aangemerkt. Is de controle incidenteel of zijn er structurele steekproeven? Worden databestanden aangelegd, hoe lang en waar worden die bewaard? Welke bescherming is er tegen profilering en uitsluiting van bepaalde groepen?

De zorgverzekeraar heeft een conflicterend belang. Fraudeonderzoek kan daarom alleen door een objectieve derde partij gedaan worden. Geen land ter wereld verleent een dergelijke directe toegang aan de verzekeraar.

Ten derde is een gezondheidsinstelling gehouden aan nationale en Europese wetgeving omtrent dataprotectie. Naast medische gegevens, beheren instellingen ook andere persoonsgegevens waaronder sofinummers. Om te voldoen aan wetgeving moeten instellingen de eigenaar van die persoonsgegevens -de patiënt- precies op de hoogte brengen van elke inzage. De behandelende instelling is verantwoordelijk voor datalekken door derden die men toelaat tot het systeem. Men moet in staat zijn om schuldigen tot op de persoon te traceren voor strafvervolging. Die mogelijkheid is er onvoldoende. Daarom voldoet de voorgestelde wetgeving niet aan de Nederlandse wet datalekken, noch aan de Europese Data Protectie Verordening. Ook de bestaande richtlijn moet direct van tafel.

Tot slot: Het toegang bieden van derden tot deze datasystemen leidt tot meer fraude dan het oplost. Identiteitsfraude in Nederland schat men inmiddels op 500 gevallen per dag. Volgens hackers zijn die gegevens vooral afkomstig van gehackte medische bestanden!

Hoogachtend,

 

 

(Teken door helemaal onderaan uw reactie achter te laten)

122 thoughts on “Teken de petitie! Zorgverzekeraar geen toegang tot medisch dossier!”

 1. Marjon says:

  Eens!

 2. Erik says:

  Eens!

 3. F. Wiendels says:

  Ja die wet mag niet doorgaan!

 4. Florian says:

  Eens!

 5. Rene says:

  Eens
  Het is en blijft privacy

 6. Mieke says:

  Schandalig wanneer dit zomaar mag zonder toestemming

 7. Hannelore Bruijn says:

  Vanzelfsprekend moet de patiënt eerst weloverwogen zonder druk van buitenaf
  toestemming kunnen verlenen!

 8. Aukje says:

  Bij deze teken ik deze petitie.

  1. Marion Herkhof says:

   Deze wet mag niet doorgaan.

 9. G.H. Wiechers says:

  Zeer mee eens. Als we niet oppassen wordt het LSP hiervoor gebruikt

 10. Bertina Mulder says:

  Eens

 11. Marcel says:

  Weg met die absurde wet. Onze privacy wordt al jaren stilletjes afgeknabbeld, tijd om een punt zetten, zeker wanneer het patiëntendossiers betreft.

 12. JT says:

  Eens!

 13. Ans says:

  Eens!

 14. Yvonne Kaales says:

  Eens

 15. Yette K says:

  Petitie Inzage medische dossiers door zorgverzekeraars? Nee!
  Waar kan ik tekenen ?

  ik ben het volledig eens met de brief aan Tav Minister Schippers,

 16. Yette K says:

  Petitie Inzage medische dossiers door zorgverzekeraars? Nee!
  Waar kan ik tekenen ?

  ik ben het volledig eens met de brief aan Minister Schippers,

 17. Ineke says:

  Volledig mee eens! Deze wet mag nooit aangenomen worden. Het tast de grondbeginselen van privacy aan en geeft zorgverzekeraars nog meer macht.

 18. Alfons Verreijt says:

  en waar teken ik die petitie dan?

 19. Joke bakker says:

  Ik teken hierbij de petitie. Ik ben TEGEN het geven van inzage in mijn/het medisch dossier door zorgverzekeringen.

 20. Inge van Brandwijk says:

  Eens!

 21. Ronald van der Wal says:

  Ik ben tegen nog meer macht voor de zorgverzekeraars

 22. Marga says:

  Blijf van onze privacy mbt onze gezondheid af. Ik ben tegen dit wetsvoorstel.

 23. Oscar Keet says:

  Eens!

 24. Maarten says:

  Bij deze getekend

 25. James van Reek says:

  Ik ben tegen medische gegevens delen met de zorgverzekeraars

 26. Dirk says:

  Volledig eens! De wet mag niet doorgaan!

 27. karin says:

  Mee eens

 28. Milo says:

  Ik ben tegen medische gegevens delen met de zorgverzekeraars

 29. maddy says:

  voel me niet meer veilig in mn eigen land zo

 30. Peter says:

  Het zou onverantwoord zijn als dit door zou gaan

 31. Marga Spaanjaars says:

  Ikben tegen inzage in medische dossiers door zorgverzekeraars.

 32. Felice says:

  Eens

 33. GIJG Rours says:

  Deze wet mag niet doorgaan.

 34. Sandy says:

  Eens!!

 35. Paul Lemmen says:

  Zorgverzekeraar geen toegang tot medisch dossier geven.

 36. Jan Peters says:

  Deze wet mag nooit doorgaan. De privacy mag niet verder geschonden worden. Zorgverzekeraars hebben al genoeg aan onze ellende verdiend.

 37. E says:

  Geen inzages in dossiers door zorgverzekeraars.

 38. Marianne Meuwissen says:

  Stop deze ontwikkeling!

 39. Annelies says:

  Mee eens!

 40. Ingrid says:

  Mee eens!

 41. Kees Vollenhoven says:

  Natuurlijk mag dit niet doorgaan

 42. Har Peters says:

  Ik teken hierbij de petitie. Ik ben TEGEN het geven van inzage in mijn/het medisch dossier door zorgverzekeringen.

 43. Cristel Cremers says:

  schandalig !! dit mag echt niet door gaan !

 44. Theo van de Laarschot says:

  dit mag echt niet door gaan !

 45. Theo van de Laarschot says:

  Fout !

 46. wim backus says:

  Medisch geheim moet blijven.

 47. Senna van de Laarschot says:

  ik vind dit niet juist!

 48. Kiki Vroomen says:

  ik vind dit niet juist!

 49. Kiki Vroomen says:

  belachelijk dat dit voorgesteld wordt, niet doen is privacy

 50. J. Kitzen says:

  Bij deze teken ik deze petitie

 51. Eric says:

  Helemaal mee eens, ook ik onderteken deze petitie

 52. Ardine says:

  Zorgverzekeraars geen toegang tot medische dossiers!

 53. Bert Heeskens says:

  Ik stem tegen het delen van gegevens met een zorgverzekeraar dus teken ik de petitie !!

 54. Laarschot says:

  Bij deze teken ik de petitie

 55. Lala says:

  Privacy= mensenrecht, dus: eens!

 56. Christien says:

  Geen toestemming

 57. Beanga Jansse - Kokke says:

  Geen toestemming.

 58. AT Bijlsma says:

  Geen toestemming!

 59. Coen Slagter says:

  Eens. Ik teken hierbij de petitie. Ik ben TEGEN het geven van inzage in mijn/het medisch dossier door zorgverzekeringen.

 60. Maurice says:

  Eens!

 61. Maurice says:

  Eens

 62. Judith says:

  Privacy= mensenrecht, dus: eens!

 63. Andrea de vries says:

  Eens

 64. Ellen says:

  ik onderschrijf deze petitie

 65. Xandra says:

  Dit mag echt niet doorgaan!
  Medisch dossier is nu al extreem knullig en onveilig opgezet: informatie delen over internet is altijd inherent onveilig. Verder problematisch: dossier klopt vaak niet-staan vaak foute gegevens in die je vervolgens niet goed kunt corrigeren-je kunt niet zien wie jouw persoonlijke informatie inziet (technisch wel mogelijk zoals bij BKR)-en daar specifiek toegang tot geven -vervolgens wordt die vaak foute privé info gedeeld, gecrawld etc en ligt dus jouw persoonlijke PRiVE informatie op straat terwijl de zorgverzekeraar (en haar unidentified vriendjes) onjuiste actie ondernemen. Verzekeringen zijn ondertussen rijker geworden terwijl gezondheidszorg dankzij hen zeker niet is verbeterd. Burgers worden niet beschermd en onwetend gehouden. Al met al erg zorg-l-elijk. Politici en zorgverzekeraars-schaam je en doe er wat tegen!

 66. J. Delver says:

  Onnodig, en in strijd met de Nederlandse grondrechten.

 67. Karin swenne says:

  Ik onderschrijf deze petitie

 68. Aart says:

  Dit is ondoordacht, tegen!

 69. Sanne de Leeuw says:

  Hierbij teken ik de petitie. Ik wil niet dat zorgverzekeraars in medische dossiers mogen kijken. Dat is schending van de privacy. Bovendien hebben zorgverzekeraars al teveel macht in de zorg én is de reden waarom dit gebeurt (omdat er voor 0.015% van het zorgbudget fraude gepleegd wordt; overigens vaker door instellingen/zorgverleners dan door de patient zelf) absoluut niet groot genoeg om het basisrecht op privacy van alle Nederlanders te schenden.

 70. Noukka Kuin says:

  Eens! Inmiddels is het door de tweede kamer, kan er nog een brief naar de eerste kamer gestuurd worden?

 71. Katelijn says:

  Eens!

 72. Sanne de Leeuw says:

  Ik teken bij deze de petitie. Zorgverzekeraars mogen geen inzage hebben in medische dossiers. Dat is schending van de privacy, schending van het medische beroepsgeheim. En dat voor zo’n klein bedrag (percentueel gezien; het gaat om 0,015% van het zorgbudget aan fraude…) De zorgverzekeraars hebben al veel teveel macht. Dit plan moet gestopt worden!

 73. Petra says:

  Dit kan dus niet. Criminelen mogen niet met naam en toenaam genoemd worden vanwege de privacy regelgeving. En bij de gewone burger mag er om dezelfde reden niet in het zorgdossier gekeken worden.
  NEE dus!!!

 74. A . Boontje says:

  Te zot voor woorden, wat als je al je verzekeringen bij 1 bedrijf hebt, dan weten ze precies wat je mankeerd, kijken ze bij het afsluiten “gewoon ” even in je dossier

 75. Mariëtte says:

  Dit mag niet doorgaan. Schandalig

 76. Melanie van rhee says:

  Eens

 77. Marianna says:

  Ik wil niet dat dit voorstelaangenomen word. Is het al te laat of kan er nog iets aan gebeuren?

 78. Henk van Kortenhof says:

  Dit kan echt niet!

 79. Tamara van Mölken says:

  Getekend. Tegen het wetsvoorstel.

 80. ruth brouwer says:

  Ik ben tegen dit wetsvoorstel!

 81. Laura Ginsel says:

  helemaal tegen!

 82. Rene says:

  NEE!!!!

 83. sijgje klop says:

  Bij deze getekend!

 84. M.Smit says:

  De (verkapte?) doelen van minister Schippers heiligen niet het middel dat we hiermee onze privacy moeten laten schenden.

 85. R.J.Meerveld says:

  In de grondwet (Europese NOTABENE!) staat een artikel over privacy schending! Wie denkt die Schippers wel dat ze is! Koningin van (winst)zorg BV Nederland!!
  Radicaal TEGEN!!

 86. Marcel J. A. Léautaud van Ginneken says:

  Het wordt hier steeds gekker. Net als de orgaandonor wet nu dit weer. Als mijn dokter mijn gegevens heeft verkocht aan de staat doe ik aangifte. Dus vooral verzekeringsbedrijven en banken zijn te machtig om je medisch dossier in te kijken. Stoppen dus!

 87. Marcel J. A. Léautaud van Ginneken says:

  Binnenkort greep op iedereen

 88. Diana says:

  Ongelooflijk dat hier een petitie voor nodig is!!

 89. Judith says:

  eens. Het heet niet voor niets beroepsGEHEIM, waar een eed op wordt afgezworen.

 90. Eva says:

  Ik ben TEGEN het geven van inzage in mijn/het medisch dossier door zorgverzekeraars.

 91. R.A.Dijkstra says:

  Ik teken tegen inzage!

 92. Richart Centino says:

  Ik ben tegen het voorstel om verzekeraars toegang te verlenen aan een persoonlijk medisch dossier.

 93. Maureen says:

  Geen inzage. Gezondheid mijn zaak en m’n dokters zorg.

 94. Harry de Graaf says:

  Eens

 95. Jos says:

  Eens, je denkt te leven in vrijheid in Nederland maar het is een Gevangenis zonder tralies, je zou zo een lange lijst kunnen maken net maatregelingen waar de burger z’n strot wordt dicht geknepen waardoor steeds meer burgers aan de zijlijn van het leven komen te staan. Dit is de volgende :-((

 96. s van der drift says:

  Helemaal mee eens

 97. Rebecca van Renselaar says:

  Ik ben tegen het delen met de zorgverzekeraar. Waar is het artsen beroepsgeheim gebleven?

 98. arend maatkamp says:

  Heb ook maar even een normale petite aangemaakt..

  Denk dat je op m’n naam moet klikken :-P

 99. stella says:

  Ik ben TEGEN het geven van inzage in het medisch dossier door zorgverzekeringen.

 100. Wensink says:

  Ik wil niet dat het wordt aangenomen!

 101. J. says:

  Onzinnig.

 102. Hilde Collée - Lorier says:

  Ik, Hilde Collée, onderteken deze petitie.

 103. Jacob Haverlach says:

  Ik onderteken deze petitie, prive is prive

 104. Marcel Berg says:

  Dit mag niet gebeuren…..

 105. Jolanda Aarssen says:

  Totaal niet mee eens. Ik als rechtspersoon geef geen toestemming aan de zorgverzekeraar mbt inzage in mijn medische dossiers!!!
  Getekend, Jolanda Aarssen

 106. LJ Bosma says:

  Ik Lea Bosma onderteken deze petitie. Ben hier volledig op tegen. Straks mogen we helemaal niet meer zelf nadenken over wat we zelf willen.

 107. LJ Bosma says:

  Ik onderteken deze petitie. Ben hier volledig op tegen. Straks mogen we helemaal niet meer zelf nadenken over wat we zelf willen.

 108. LJ Bosma says:

  We wonen toch in een vrij Nederland?

 109. Jan-Willem says:

  Hopelijk stemt de Eerste kamer tegen.

 110. Joke says:

  Eens!

 111. Ellie Bloemendaal says:

  Dit mag niet gebeuren.

 112. Anja den bok says:

  Voor privacy

 113. Marlies says:

  Mijn medisch dossier hoort geheim te zijn . Zorgverzekeraars hebben daarin niets te zoeken. Ik ben tegen dit wetsvoorstel!!

 114. Francine van Hasselt says:

  Zeer zorgelijk wat betreft de schending van persoons gegevens en vooral wat met die gegevens gedaan kan worden. Betrokkenen hebben een eigen puur financieel belang ten koste van mensen die zorg nodig hebben. Heel kwalijk!

 115. Jurre says:

  Eens

 116. C.J. van Helten de Jongh says:

  Een waanzinnig idee. Dit mag niet en nooit gebeuren.!

 117. T. Molenaar says:

  Eens

 118. Ellis ten Have says:

  EENS

 119. drs.H.M.M. Smits says:

  Mee eens

 120. Annet says:

  100 % mee eens

Laat een reactie achter op Jurre Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam