Browse By

Blijft de privacyregeling GGZ voortbestaan onder het nieuwe wetsvoorstel Schippers?

De zogenaamde ”Privacyregeling GGZ” regelt dat een diagnose in de Geestelijke gezondheid niet gedeeld wordt met de zorgverzekeraar en een benchmark datasysteem (DBC informatie systeem). Hiervoor moet de patiënt een verklaring van bezwaar indienen (zie link onder dit bericht). Deze regeling dreigt te verdwijnen: De zorgverzekeraar zal het medische dossier in kunnen zien, inclusief de GGZ diagnose, als de Eerste Kamer het wetsvoorstel 33980 van minister Schippers aanneemt. Addhoc is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over dit onderwerp: info@addhoc.nl

Zorgmedewerkers vertellen soms dat een GGZ diagnose op het computerscherm in beeld verschijnt als ze inloggen op het patiëntendossier. Dit zijn bijvoorbeeld doktersassistentes, administratief medewerkers, apothekersassistentes, medewerkers van verzekeraars en reintegratie- en arboartsen en hun medewerkers.

Er bestaat een procedure waarmee de GGZ diagnose meer bescherming krijgt en op een andere plek in het medische dossier wordt genoteerd waardoor niet elke receptioniste hem meteen in beeld krijgt als men alleen maar vraagt naar de openingstijden of een afspraak wilt verzetten. De GGZ diagnose zou zelfs op facturen naar de verzekeraar toe genoemd worden. Als de patiënt een extra bezwaarformulier invult, -de privacyregeling GGZ-  zou de diagnose niet meer in beeld moeten verschijnen. (heeft u hier ervaring mee mail ons: info@addhoc.nl)

Tegen het stempel van een GGZ diagnose (”ex -verslaafd” / borderliner / adhd-er / dyslect / autist / etc) bestaat veel weerzin vanuit patiëntengroepen. Administratief personeel refereert soms aan die diagnose in het klantcontact. (zelfmutulatie patient kreeg geen verdoving bij eerste hulp ”je houdt toch zo van pijn?” (bron: tv uitzending opz.2015), Een adhd-er wordt door telefoniste in de wacht gezet met de woorden”jullie adhd-ers kunnen niet wachten he?”. Mensen met de diagnose ”Borderline” werden volgens patiëntvertrouwenspersoon Altrecht het slechts bejegend door personeel (Altrecht 2012 PVP inventarisatie klachten). De slechte bejegening bleek samen te hangen met wat het personeel in het scherm las over de diagnose van de patiënt.

Zie ook een bericht over privacy schendingen door intern personeel van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er bestaat nu onduidelijkheid of onder de nieuwe zorgwet van minister Schippers de Privacy Regeling GGZ nog wel gehandhaafd zal blijven. De regeling zou in een amendement zijn genoemd in de Tweede Kamer, op 8 september j.l. maar het is Addhoc onduidelijk of dat amendement nu wel of niet is aangenomen. De minister antwoordde namelijk op de vraag of de GGZ diagnose een uitzondering kon zijn in haar wetsvoorstel, gezien de extra gevoeligheid en de huidige extra Privacy verklaring die expliciet het vermelden van de GGZ diagnose niet toestaat naar de zorgverzekeraar toe. Maar de minister antwoordde dat de zorgverzekeraar wel het recht moest hebben de GGZ diagnose in te zien omdat ze anders fraude moeilijker konden vaststellen, omdat de diagnose de declaraties in een context plaatst.

Addhoc vraagt bij deze feedback van haar lezers:

Hebben jullie meer informatie over de privacy regeling GGZ?  Komt hij te vervallen onder de nieuwe zorgwet van minister Schippers waar binnenkort de Eerste Kamer over stemt?

Addhoc probeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) volgende week te bereiken voor commentaar en meer informatie over de regeling.

Er kwam een bericht binnen bij addhoc dat iemand haar hele dossier laat vernietigen. Geen slecht idee ! Wat vinden jullie?

Patiënten zijn verplicht verzekerd en kunnen de privacy schending alleen ontsnappen door naar het buitenland te gaan voor zorg. Vooral de verslavingszorg wordt nu al vaak in het buitenland georganiseerd, allereerst natuurlijk om mensen uit hun bekende omgeving te halen. Maar daarnaast kiezen vooral bekende Nederlanders of mensen met een hoge maatschappelijke positie ervoor om detox, rehab of andere genante GGZ behandelingen in het buitenland te doen. Dit  omdat hun privacy hier niet meer gegarandeerd kan worden en door recente privacy schandalen: (Een patiëntenlijst van een Utrechtse verslavingskliniek werd op een openbare url gezet door de receptioniste. Bron: Wesecure interview orbit620.org).

Naast zorgverzekeraars kunnen ook het FIOD en Justitie toegang krijgen tot patiëntendossiers, in bijzondere gevallen.

 


Uitleg privacyregeling GGZ via site van KNMG


Patiënten binnen GGz kunnen bezwaar maken
Volgens de Regeling generalistische ggz en de Regeling gespecialiseerde ggz van de NZa kan een patiënt die dergelijke zorg ontvangt bezwaar maken tegen het verstrekken van diagnosegegevens (DBC) op de factuur die de zorgaanbieder bij de zorgverzekeraar declareert. De patiënt kan dan gebruik maken van de privacyregeling GGZ. Wanneer de patiënt en de zorgverlener samen de Privacyverklaring generalistische ggz of de Privacyverklaring gespecialiseerde ggz hebben ingevuld en ondertekend, mag de zorgverlener de vermelding van diagnosegegevens (DBC) op de factuur achterwege laten. Ook hoeft de zorgverlener dan geen MDS-gegevens aan te leveren aan DIS (DBC Informatie Systeem).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam