Browse By

Radboud slaat plank mis bij adhd en hersengrootte

 

Breinstorm

Vandaag was in het nieuws dat uit onderzoek van de Radboud Universiteit zou blijken dat adhd-ers kleinere hersenen hebben.

Sinds jaar en dag zijn wetenschappers geinteresseerd in hersengrootte, meestal om een maatschappelijk gewenst punt te maken.  De waarheid is dat hersenvolume helemaal niets zegt over de capaciteit van het brein.

 

Met andere woorden: size doesn’t matter. Er is geen relatie tussen hersenvolume en IQ / of wijsheid.

Wat is wel waar:

Hier een ander voorbeeld van naar een bepaald doel redeneren: Statistiek gebruikt ter illustratie van een mening:

De prefrontale kwab zou bij adhd-ers ”onderontwikkeld” zijn, of 2 jaar ontwikkelingsachterstand hebben. Maar men vertelt er niet bij dat bij een onderzoek onder ”wonderkinderen” bleek dat ook bij hen de prefrontale kwab soms minder activiteit vertoonde. Bij het onderwerp adhd gebruiken onderzoekers (Kooij, Buitenlaar e.a.) dit fenomeen ”hypofrontaliteit” ter verklaring van de impulsiviteit en gebrek aan planning. Immers: de frontale kwab reguleert impulsen en plant en denkt vooruit. Maar zodra hoogbegaafden hypofrontaliteit laten zien, is het opeens een teken van creativiteit. Adhd onderzoek wemelt van dit soort gelegenheidsargumenten.
Hier een objectievere tekst over hypofrontaliteit.

Het Radboud onderzoek zegt dat ze hiermee hebben bewezen dat adhd genetisch is. Maar dat bewijst het juist niet. Zelfs als eeneiige tweelingen vaker iets overeenkomstigs hebben: (autisme of adhd of iets anders) dan nog is dat geen bewijs dat het genetisch is. Het kan ook aan beschikbaarheid van stoffen liggen, tijdens de aanleg van de hersenen. Aan vitamine D tekort bij de moeder bijvoorbeeld, toen ze zwanger was Dr. Rhonda Patrick.  Een neurologische verklaring is veel logischer bij adhd dan een genetische.

Hoe dan ook: hersens zijn flexibel, en zelfs hersenvolume is dat: het verandert met leeftijd en er zijn vele onderzoeken die aantonen dat de hersenen door omstandigheden veranderen: en ook het volume. Waarom zegt Radboud onderzoeker Hoogman tegen de NOS zegt dat ”het is niet mogelijk om het hersenvolume van iemand te wijzigen” ???? Is zij niet op de hoogte van het werk van allerlei internationale wetenschappers die precies dat onderzoeken? Als je iets vaak doet, krijgt dat deel van de hersens veel meer kronkels en verbindingen, ook op latere leeftijd is het wel degelijk mogelijk je hersens te veranderen, zelfs het volume.
Mensen die een geslachtsverandering ondergaan en hormonen slikken krijgen zelfs de hersens van hun nieuwe sexe!

het herkennen van emoties is helemaal niet onderzocht

Amygdala en herkennen van emoties
Het Radboud onderzoek is een her-analyse van bestaande oude onderzoeken. Men vroeg de ruwe data op van oude studies en bekeken hierbij louter de volumes van hersendelen. Het herkennen van emoties is door Radboud niet onderzocht: dit stond vandaag foutief in de media. Uit de her-analyse bleek dat de amygdala bij adhd-ers kleiner was (althans het statistisch gemiddelde bij een onderzoeksgroep van gemiddeld 14 jaar). Maar de amygdala heeft vele functies, het is onderdeel van het limbisch systeem. Emotieherkenning is een klein onderdeel ervan. Ten eerste zegt zoals hierboven betoogd volume niets. Ten tweede is nog niet gezegd dat het kleiner zijn van de amygdala zou wijzen op minder emotie herkenning. Deze deductie wordt niet gerechtvaardigd door de data. Men zou dan een onderzoek moeten doen naar emotieherkenning onder adhd-ers. Dat heeft Radboud niet gedaan. Men redeneert helemaal foutief: o de amygdala heeft tien functies waaronder emotieherkenning. Ok de amygdala is kleiner. Ok dan zullen ze wel minder goed emoties kunnen herkennen. Dit is echt wetenschap van lik mijn vestje: in het artikel in The Lancet staat deze vergezochte redenering dan ook niet. Maar Dirk Waterval van Trouw citeert Martine Hoogman ”dat kinderen met die aandoening [adhd] daar minder goed in zijn”. In het onderzoeksverslag in The Lancet staat geen woord over emotie herkenning: het onderzoek ging daar ook helemaal niet over.  Het is de persoonlijke mening van een van de onderzoekers, die wordt gepresenteerd als uitkomst van het onderzoek.

  • De amygdala wordt in verband gebracht met vitamine D .
  • Bij de uitvoering van een onderzoek naar emotieherkenning moet men zich realiseren dat autisme statistisch gezien iets oververtegenwoordigd is in de adhd groep: een statistisch gemiddelde zegt nog niets over adhd zelf. Soortgelijk probleem speelde vroeger ook bij onderzoek naar schoolverlaters en adhd: toen jaren later bleek dat 40% van de adhd-ers feitelijk dyslectisch was kon men ”schoolverlating” niet meer interpreteren als zijnde ”impulsief” en ”problemen in motivatie door dopamine tekort”.
  • Een ander probleem dat speelde bij andere Radboud onderzoeken naar adhd is de selectie van adhd proefpersonen:  Men gebruikt om vast te stellen of de proefpersoon wel adhd heeft vaak de DIV lijst of eerdere ”diagnoses” die later vaak fout blijken te zijn. Ook in de controle groep kunnen zich adhd-ers bevinden. Hierover schreef addhoc eerder: vorige Radboud onderzoeken

 

Door V.F. Wiendels antropoloog Bsc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam