Addhoc testdrives new projects. Moves to own url after taking off.

IMMUNITY FAQ

Ask your question on immunity !

Tcel immuniteit versus vaccins


Vaak hoor je zeggen dat mensen die zich niet laten vaccineren egoïstisch zijn, omdat we zo nooit aan
de groepsimmuniteit komen. Minister De Jong en de Gezondheidsraad geven kinderen tussen 12 en
18 de mogelijkheid om zich te laten vaccineren, om zo de groepsimmuniteit met 15% omhoog te brengen. Klopt deze redenatie?
Allereerst klopt het percentage niet: jongeren zijn al voor een groot deel besmet. Minister De Jong
roept al een jaar hoe besmettelijk de jongeren zijn, maar beseft hierbij niet dat elke besmetting 5
dagen later een immune erbij is. De immuniteit onder jongeren is dus hoog. De vaccins zullen de
jonge groepsimmuniteit hooguit nog met een paar procent kunnen verhogen.
Ten tweede is in de wetenschap de onderliggende veronderstelling dat we groepsimmuniteit kunnen
bereiken met deze vaccins is al eind vorig jaar verlaten: topexperts van Harvard, Oxford en Stanfort
stelden gezamenlijke verklaring op die door 6300 wetenschappers wereldwijd werd ondertekend. De
Great Barrington Declaration zegt onder meer dat we moeten streven naar ‘focussed immunity’ door
vaccins.
Al in Juni 2020 schreven honderden Vlaamse artsen een brandbrief/ petitie dat:
“De werkzaamheid van vaccins wordt beoordeeld op het al of niet bezitten van antilichamen.
Dit is een verkeerde voorstelling van zaken.”
Waarom kan massavaccinatie niet tot groepsimmuniteit leiden?
-Traditionele vaccins gemaakt van geïnactiveerd virus zorgen naast de aanmaak van antistoffen soms
ook voor Tcellen. mRNA vaccins daarentegen leiden louter tot aanmaak van antistoffen en worden er
helemaal geen Tcellen aangemaakt. Meerdere groepen experts betogen dat er Tcel immuniteit nodig
is voor echte groepsimmuniteit.
We zijn gewend aan het volledig uitroeien van een ziekte door massavaccinatie bij pokken tering
tyfus (sorry ik ben niet aan het schelden) mazelen etc. Deze immuniteit heet: ‘steriele immuniteit’.
Maar elke virus-vaccin combi leidt tot een ander resultaat. Zo is het niet altijd zo dat ‘natuurlijke
immuniteit’ altijd beter is dan immuniteit door vaccins. (bv…..) En soms kan antistof immuniteit bij
een beperkte groep toch tot volledige eliminering van de ziekte leiden (Zika ….. ) . Ook bestaan er
vaccins die zich richten op de aanmaak van Tcel immuniteit. (zie….). Op dit moment wordt er ook
voor Covid aan nieuwe Tcel vaccins gewerkt.
Steriele immuniteit. Telkens als media stellingen poneren als: ‘’de niet gevaccineerden houden het
virus in stand”, of “ongevaccineerden faciliteren de opkomst van nieuwe varianten’’: dan gaat men
onbewust uit van steriele immuniteit. Dit is in dit geval biologisch en immunologisch gezien onjuist.
Het zou de minister en media sieren niet telkens deze fout te herhalen. Het zet aan tot haat naar de
ongevaccineerden toe, en legt oneigenlijke druk op jongeren. Als iemand in de zorg werkt of veel
contact heeft met kwetsbaren kun je -als je vaccins vertrouwt- je laten vaccineren: om de
kwetsbaren te beschermen. Maar het draagt weinig bij aan echte groepsimmuniteit.
Groepsimmuniteit wordt nu gevormd door Tcel immuniteit: die mRNA vaccins niet geven.
Waarom leiden deze vaccins niet tot groepsimmuniteit?
-Deze vaccins geven te weinig antistoffen. Er bestaan wel vaccins tegen andere ziekten die met alleen
antistoffen wel leiden tot groepsimmuniteit, maar daar is er een veel hogere aanmaak van
antistoffen. Bij de huidige covid vaccins kan de persoon nog steeds besmet raken, hoewel in minder
ernstige vorm. Wil je immuniteit bereiken met antistoffen dan moeten dit er veel meer zijn. In de
beperkte tijd die men had voor de ontwikkeling voor deze vaccins tegen Covid is dit niet gelukt. Ze
zijn als zodanig ook op de markt gebracht: ter voorkoming van ziekte en niet om een
ondoordringbare groepsimmuniteit te creeren. Dit is ook de reden waarom gevaccineerde nu nog
steeds anderhalve meter afstand moeten houden en mondkapjes dragen in de trein.
-de dekking is lang niet de beloofde 96% . Dit was alleen zo bij de 1200 gezonde mannen van
middelbare leeftijd op wie ze in trial I hebben getest. In de praktijk is dit percentage veel lager. In
Zuid Afrika biedt Astra Zenica slechts 22% bescherming (Nature, Ledford, febr 2021).

 • De antistoffen blijven maar een aantal maanden in het bloed.
  Concluderend: Als we de bevolking 100% zouden inenten, zouden we ons volledig op antistoffen
  verlaten. Zelfs als we dit elke half jaar doen, dan nog heeft een substantieel deel van de bevolking
  ongemerkt geen bescherming en kan het virus daarnaast ook sporadisch overleven in gevaccineerde
  mensen. Het virus zal dan altijd rond blijven gaan.
  Wat wel werkt is Tcel immuniteit !
  Bij besmetting vormen witte bloedlichaampjes zich om tot killer Tcellen.
  Gevaccineerden ontwikkelen geen Tcel immuniteit. Welllicht traditionele vaccins nog wel een beetje,
  maar mRNA vaccins niet. Alleen mensen die besmet zijn geweest met het virus zelf ontwikkelen
  Tcellen tegen Covid, en hebben daarnaast ook vaak antistoffen. Hoe zieker hoe meer antistoffen.
  Zonder symptomen mat men alleen Tcellen zonder antistoffen. Het Karolinska Instituut in Zweden
  toonde aan dat er 2x zoveel mensen met Tcel immuniteit dan met antistoffen in de populatie waren.
  In mei 2020 hadden al 30% van de Zweedse bloeddonoren Tcel immuniteit.
  Tcel immuniteit is blijvender. In ieder geval langer dan antistoffen. We hebben nu nog maar
  anderhalf jaar testmateriaal dus we kunnen niet met zekerheid zeggen hoe lang. Levenslang of een
  paar jaar.
  Tcel immuniteit beschermt tegen 10 tot 15 meer varianten. Zo gaat de Delta variant grotendeels
  door vaccins heen, maar wordt tegengehouden door Tcellen.
  Tcel immuniteit gaat mutatie tegen. (Nature, 12 febr. 2021 Ledford citeert Alessandro Sette van La
  Jolla Institute for Immunology in California) ‘’ (…) the large variety of Tcells (..) makes it very hard for
  the virus to mutate to escape cell recognition, says Sette, únlike the situation for antibodies’’
  Tcel immuniteit
  Tcel immuniteit vormt zich in reactie op het hele virus en herkent hierdoor meerdere aspecten en
  reageert daardoor ook op varianten.
  Het mRNA vaccin herkent slechts een enkele ‘spike’ van het corona virus. De spikes zijn het
  makkelijkst te muteren. Tcel immuniteit daarentegen reageert vooral kerncellen die minder
  muteren. (Nature, febr 2021 Ledford)
  Tcel immuniteit varieert per persoon: geen witte bloedcel die getransformeerd is tot Corona killer
  Tcel is gelijk. De mRNA antistoffen uit vaccins zijn precies gelijk. Tcel immuniteit geeft meer
  diversiteit in afweer in de populatie.
  Men werkt nu ondertussen aan een Tcel vaccin (Nature, febr 2021 Ledford)
  Maar….. vaccins werken ! De cijfers kelderen omlaag ???!!!!!
  Hoewel vaccins hier zeker aan bijdragen wordt het grootste deel van de groepsimmuniteit door Tcel
  immuniteit gevormd, en niet door antistoffen. De antistoffen door vaccins houden de ziekenhuizen
  leger, en vertragen verspreiding in verpleegtehuizen. Maar onderhuids wordt in de bevolking
  gewerkt aan de onderliggende groepsimmuniteit met Tcellen, vaak door ongemerkte besmetting.
  Deze groepsimmuniteit is 2x keer groot als we meten met de antistoffen test. Ons gezamenlijke leger
  van witte killer bloedcellen bouwt gestaag aan blijvende ondoordringbare immuniteit in vele
  varianten. Gratis en voor niets. Bescheiden laat het de farmaceuten met de eer strijken: zij redden nu
  levens. Maar wij later.
  Inmiddels is er een nieuwe mode ontstaan: het combineren van twee verschillende vaccins. Als
  eerste prik een Pfizer en als tweede prik een Moderna: Blogs van artsen bejubelen deze geniale
  creatieve oplossing. Je krijgt zo immers antistoffen tegen twee verschillende onderdelen van het
  virus. Zo krikt men de tegenvallende cijfers toch op: 2 verschillende vaccins bereiken hogere
  beschermingspercentages dan 2 dezelfde.
  Maar er is een gouden combinatie die onovertroffen is. De combinatie van besmetting met een
  vaccin ! Bestaande Tcel immuniteit komt ook in actie door het vaccin: nu heeft de persoon de snelle
  voorsprong van antistoffen maar met een gedegen backup.
  Deze combinatie leidt tot de hoogst haalbare beschermingsgraad! Het houdt ziekenhuizen leeg en
  neusstaafjes kleuren niet blauw. Het beschermt korte termijn en lange termijn tegelijkertijd. Het
  beschermt het individu en de groep. De beste van beide werelden gecombineerd!
  Blokken antistoffen de Tcel immuniteit als het vaccin het eerste contact is?
  De combinatie vaccin met natuurlijke Tcel immuniteit.
  Er kan een gevaar zijn dat vaccin- antistoffen de opbouw van Tcel immuniteit tegenhouden, na
  besmetting. En zo de immuniteit tegen Corona virussen op de hele populatie zelfs blijvend zou
  verlagen. Uit dit onderzoek ……….. blijkt dat de Tcel immuniteit uit een eerdere besmetting ook na
  vaccinatie actief wordt, en behouden is gebleven voor een volgende besmetting. Maar als de
  volgorde andersom is: eerst vaccinatie en daarna besmetting is het de vraag of de antistoffen
  verhinderen dat er ook Tcellen worden gevormd bij die besmetting aangezien hij het af kan met
  die antistoffen. Bij een volgende besmetting kan hij dan weer van voren af aan beginnen: hij heeft
  en een besmetting en een vaccinatie doorgemaakt maar immunologisch heeft hij dan van geen
  van beiden profijt. Dit soort mensen (de alsmaar gevaccineerden die niet kwetsbaar zijn) zouden
  dan groepsimmuniteit tegenhouden: alleen Tcel immuniteit is blijvend.
  Maar dit laatste is een hypothese: We hopen dat bij besmetting na vaccinatie de immuunreactie
  niet helemaal op het antistof systeem overstapt bij een besmetting en wel Tcellen maakt. Maar
  het is tot nu toe niet onderzocht. Is de opbouw van Tcel immuniteit in de populatie lager door
  vaccinatie?. Mijn hypothese zou zijn: door massa vaccinatie is er een meetbaar verschil in Tcel
  groepsimmuniteit: we moeten vaccinatie bewaren voor de kwetsbaren.
  Dankzij de onbedoeld lage beschermingsgraad van vaccins en snel verdwijnende antistoffen, blijft
  onze groeps-Tcel-immuniteit toch doorgroeien. We hebben genoeg tijd gehad om dit Tcel blok
  gezamenlijk op te bouwen. Juist jongeren hebben veel Tcellen, gemaakt in de Thymus, een orgaan
  dat op volwassen leeftijd langzaam verschrompeld . Als straks na de zomer de vaccin antistoffen uit
  het bloed verdwenen zijn is het aan deze Tcel immuniteit om een Delta Epsilon of Dzeta variant zo te
  vertragen en zo de farmaceuten de tijd te geven om hun nieuwe spikevariant te leveren. Voor de kwetsbaren.

Individuele artsen opinie artikelen voor Tcel immuniteit en tegen massa vaccinatie:
Sam Brokken in De Nieuwe Wereld op Youtube zegt in dit interview dat natuurlijke immuniteit beter
is beter dan vaccins, en dat we daarom beter alleen de kwetsbaren vaccineren.
Jeroen van der Hilst. 2 december 2020. ‘’Je zou er ook voor kunnen kiezen om het virus juist rond te
laten gaan in de rest van de bevolking. […] het doormaken van een infectie leidt over het algemeen
tot een betere en langdurige bescherming dan vaccinatie. Daarnaast kan het ook voor de
gevaccineerde deel van de bevolking voordelig zijn om nog een aantal keer in aanraking te komen
met het virus na de vaccinatie. Dit geeft een booster-effect [..] met deze strategie kun je corona
maatregelen volledig loslaten’’ in vakblad voor arts specialisten.
https://www.despecialist.eu/nl/opinies/ldquo-vaccineer-juist-niet-iedereen-rdquo-jeroen-van-derHilst.html
Kulldorff M. Delaying herd immunity is costing lives. American Institute for Economic
Research. 31 Aug 2020. https://www.aier.org/article/delaying-herd-immunity-is-costing-lives/.

Petities:
-Internationale petitie van experts van Harvard Oxford Standford e.a.
Great Barrington declaration and petition. 4 Oct 2020. https://gbdeclaration.org/.
met hierin onder meer een pleidooi voor ‘’focussed immunity’’. (nog voor er vaccins waren)
-Vlaamse Petitie honderden artsen juni 2020±
“De werkzaamheid van vaccins wordt beoordeeld op juist het al of niet bezitten van deze
antilichamen. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken.”
https://www.despecialist.eu/nl/opinies/al187-artsen-uiten-bezorgdheid-aanpak-uitbraak-sarscov-2-in-open-brief.html
Nederlandse Petitie honderden artsen, oa Robert Dijkgraaf
-´Stop vermenging van wetenschap en politiek´´
Literatuur:
Nature. “How ‘killer’ Tcells could boost COVD immunity in face of new variants’. 12 february
2021, Heidi Ledford.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00367-7
https://www.virology.wc/2021/03/25/t-cells-will-save-us-from-covid-19/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3246649
Interview met onderzoeker:
https://www.medpagetofay.com/opinion/marty-makary/92434

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam