De inhaalslag van rusteloze mensen op latere leeftijd

Vasthoudendheid, dingen in een breder perspectief kunnen zien en zich verbonden voelen met het grotere geheel: Met deze drie eigenschappen komen ‘rusteloze mensen’ toch goed terecht.

Adhd achtige eigenschappen zoals onrust, nieuwsgierigheid, veel nieuwe dingen uitproberen, snelle verveling, ongeorganiseerdheid, creativiteit en impulsiviteit met hoger risico gedrag werden in de statistieken maar al te vaak geassocieerd met drank- en drugs misbruik en criminele activiteiten. Zo ook onderzoeker Robert Cloninger, die aanvankelijk de ‘novelty seekers’ in de probleemcategorie plaatste: als stoornis. Totdat hij vele jaren later een langer termijn onderzoek deed bij zijn respondenten en bleek dat een deel van de mensen die hij als probleemgeval had geclassificeerd, nu juist bovengemiddelde carrieres lieten zien.

Hij ontdekte dat de succesvolle novelty seekers drie eigenschappen gemeen hadden die de onrust juist tot talent liet omslaan:

  • vasthoudendheid
  • breder perspectief
  • verbonden met het geheel

Deze week staat in Psychologie Magazine een artikel geschreven door Anne Pek, gebaseerd op
I. Devisch nieuwe boek:, “Pleidooi voor een mateloos leven”.
En: T. Harford, Messy: How to be creative and resilient in a tidy-minded World.

Lees het volledige artikel via Blendle of koop Psychologie Magazine in de boekhandel.

Andere voordelen van ”onrust” en ”novelty seeking” die in het artikel genoemd worden zijn:
-Nobelprijswinnaars wisselen vaak van onderzoeksonderwerp. Het zijn ”nomadische” wetenschappers. Consciëntieuze onderzoekers die zich decennia lang verdiepen in een onderwerp vallen minder vaak in de prijzen.
-Mindfullers  die altijd rustig en ‘in het hier en nu” willen zijn, blijken  geen gelijk te hebben: Mensen die op zoek zijn naar uitdagingen kunnen beter tegen stress. Het ”altijd maar meer en verder willen jakkeren in deze hectische maatschappij” blijkt toch niet altijd zo gek: een al te kalm en gelijkmatig leven kan leiden tot onverschilligheid en depressie. Om daar uit te komen kan men beter eens flink uit de band springen en een risicovol nieuw iets proberen: dat werkt soms beter dan meditatie.
-Rustelozen zouden hun potentieel gedurende het leven verder door ontwikkelen en gaan beter om met nieuwe omstandigheden.

.. dit alles zegt althans de Vlaamse filosoof Ignaas Devisch in zijn boek Pleidooi voor een mateloos leven.

Ook C. Robert Cloninger betoogt hetzelfde in de New York Times

Novelty-seeking is one of the traits that keeps you healthy and happy and fosters personality growth as you age


Cloninger plaatst ”novelty seekers”/ rustelozen nu niet langer meer in de probleemcategorie.
Hij heeft de mate waarin iemand constant op zoek gaat naar iets nieuws opgenomen in zijn schema van temperament. Hij berekent in hoeverre een persoon scoort op een schaal per eigenschap:

Temperament: (aangeboren)
rusteloos
schade mijden
beloningsafhankelijk
volharding

Dit is volgens hem aangeboren. Welk temperament iemand heeft op dit gebied zou worden bepaald door de genetische en biologische dopamine en seretonine huishouding,
Karakter eigenschappen: (later ontwikkeld)
opvoeding
levenservaring
zelfreflectie

Nawoord Addhoc: dus eigenlijk zijn de drie eigenschappen die adhd tot talent kunnen maken hetzelfde voor de andere temperamenten:
Vasthoudendheid, dingen in een breder perspectief kunnen zien en zich verbonden voelen met het grotere geheel: deze drie eigenschappen komen overeen met de Karakter eigenschappen door Cloninger benoemd. Ze zullen ook voor schademijders en volhardende kantoorklerken wiens dopamine langzaam maar gestaag wordt afgegeven, tot meer persoonlijke ontwikkeling leiden.
De ”neofielen” (in New York Times ”neofylia” genoemd: contant op zoek gaan naar iets nieuws, als doel op zich:  achter iets nieuws aanlopen omdat het nieuw is”) moeten zich ankeren in een groter geheel om hun talent van verbanden leggen tot recht te laten komen. De vele afleidingen en omwegen kunnen alleen tot iets leiden als er een rode draad is.
Maar dit geldt hetzelfde voor de meer indebox denkers. Zij zullen ook profiteren als het algemene doel voorop staat. Immers: bureaucratie en bedrijfsprocessen werken alleen goed als ze in dienst staan van een hogere algemene doelstelling. Ook zij functioneren niet als ze een doel op zich zijn geworden.
Een bedrijf met een duidelijke ”Mission Statement” en core values kunnen ook voor juristen en boekhouders een belangrijk eikpunt zijn bij de vraag of ze bepaalde procedures kunnen laten vieren of juist moeten versterken. Om een controlerende taak te kunnen uitvoeren moet je weten Wat je dan ook al weer aan het controleren bent, en Waarom. Alles wat je doet tijdens je werk moet verband houden met het bestaansdoel van de organisatie waar je werkt.