Psyche en Brein

admin

Onzichtbare kinderen
Een Autistische Opvoeding

Ouders met autisme voeden hun kinderen soms anders op. Dit leidt tot een specifieke ontwikkelingsstoornis die doorwerkt tot in hun volwassen leven. Mentalisatie blijkt aangeboren: de kinderen ontwikkelen dit ook zonder voorbeeld. Maar er is een ander probleem: het kind wordt emotioneel verwaarloosd en niet gespiegeld: zijn perspectief bestaat niet. Hierdoor verloopt de identiteitsontwikkeling anders. Ook de samenleving ziet het perspectief van deze kinderen niet. Tijd om daar verandering in te brengen.

Lees hier het volledige artikel uit 2018 nr 1 Psyche en Brein. Samenvatting van onderzoek en bijeenkomsten van het lotgenotencontact.

Over de onverwachte impact van autistische familiesystemen is het laatste nog niet gezegd. Psychologen en pedagogen leren ten onrechte dat een niet-autistische moeder ‘het wel opvangt’. Maar vaak is het hele gezinssysteem autistisch en is het juist de niet-ASS ouder die het kind aanleert zich hieraan aan te passen. Dit is een schadelijke patroon waar men op toe zou moeten zien.

In een lunchlezing en powerpoints gaf ik samen met kindvanauti bijscholing aan hulpverleners van Altrecht Utrecht over wat in hun praktijk kinderen meer schaadt dan goed doet (bv ”hechtingsoefeningen” die ze ASS ouders mee gaven: kinderen gebruiken als lijdend voorwerp van een hechtingsoefening is geen goed idee). Hoe kun je zien welke kinderen in het gezin niet-autistische zijn en welke wel. Wat is prikkelgevoeligheid, en hoe kun je een ruimte hierop aanpassen.

In de wetenschap gaat men er nog steeds ten onrechte van uit dat je voor je 5de moet leren mentaliseren. Het lotgenotencontact kindvanauti bewijst dat ”KAsper-kinderen” (niet autistische kinderen uit een autistisch gezin) juist dubbel als geen ander kunnen mentaliseren: ze moeten het immers voor twee doen. Anticiperen op iemand die niet anticipeert. Het blijkt vreemd genoeg voor hulpverleners moeilijk te zien welke kinderen uit een gezin ASS hebben en welke niet: doordat die soms ook ”autiform gedrag” kunnen vertonen. Dit valt later van hen af. Kinderen-van zien het verschil meteen. Mentaliseringsvermogen en spiegeling is aangeboren en niet aangeleerd. Maar de gevolgen van deze bijzondere opvoeding voor de kinderen uit een ASS nest zijn heel anders van aard. Identiteitsontwikkeling, gevoel voor zelf, is gemankeerd. Stoornissen in het zelfbeeld zoals anorexia komen relatief vaak voor. Gaslighting zoals bekend van narcistische ouders is er structureel. Emotionele verwaarlozing idem: juist doordat het zo chronisch is en de ouder er overduidelijk niets aan kan doen zal het kind geen borderline push- en pull gedrag vertonen zoals kinderen van verslaafden dat wel doen. Deze kinderen gedragen zich bijzonder keurig en komen niet voor in statistieken. Pas later komt de terugslag. Bewustzijn van dit fenomeen en het inzetten van een extra gastgezin enkele dagen per week levert veel op.

KAsperkinderen zijn een unieke groep die puur door hun bestaan veel kunnen bijdragen aan zorg en wetenschap: Stichting kindvanauti.nl is wereldwijd het enige lotgenotencontact in zijn soort en de kennishub over dit onderwerp.

Wetenschappelijk tijdschrift voor Autisme

Ik deed een literatuuronderzoek en vulde dit aan met praktijk informatie van het lotgenotenbijeenkomsten. Naast het artikel in het publieksblad Psyche en Brein publiceerde ik een wetenschappelijke versie van het artikel in WTA. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme.